AGENDA en ACTIVITEITEN

Een buurtbarbeque?

Elk initiatief om de sociale cohesie te bevorderen wordt door het Wijk Overlegplatform (WOP) gesteund. Het gaat er dan vooral om om met elkaar iets te doen voor de buurt. Tegelijkertijd kan dan bijvoorbeeld een buurt-barbeque gehouden worden. Een idee voor een leuk buurtplan kan ingediend worden met een uitgewerkt plan en begroting. Dit wordt door het bestuur beoordeeld. Download hiervoor het aanvraagformulier of vul het on line in.

Webdesign Peter Schute