AGENDA en ACTIVITEITEN

Ondersteuning/budget WOP Oostgaarde

Het WOP Oostgaarde stimuleert bewoners om met elkaar kennis te maken en contact met elkaar te houden. We doen dat het hele jaar door met als bekendste activiteit het Opgaarden in de zomer. Maar ook de rommelmarkt, de kunstmarkt, de kerstmarkt, de kerstborrel onder de kerstboom en Halloween in de diverse buurten. Dit zijn initiatieven van bewoners die met geld en steun van het WOP plaatsvinden. Heeft u ideeën om met andere bewoners samen iets te organiseren, dan is het WOP er om ze waar te maken. Vul daarvoor het aanvraagformulier op deze website in. De gemeente geeft ons een wijkleefbaarheidsbudget voor activiteiten en buurtinitiatieven.

Het bestuur van het WOP bepaalt of de gevraagde bijdrage binnen de doelstelling en de capaciteit van het budget valt en of de bijdrage kan worden toegekend.

Het WOP legt jaarlijks (financiële) verantwoording af aan de gemeente middels een jaarverslag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webdesign Peter Schute