WIJK OVERLEG PLATFORM OOSTGAARDE

Doel van het Wijk Overleg Platform

Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om lokaal te komen tot een breed gedragen en structurele vorm van samenwerking tussen inwoners van Capelle aan den IJssel.

Het WOP is het platform voor de wijk, waar onderwerpen besproken worden die de bewoners van de wijk aangaan. Door middel van het organiseren van wijkbijeenkomsten (WOP vergaderingen) waar zowel bewoners als professionals uit de wijk, zoals jongerenwerk, opbouwwerk, politie, Havensteder en ambtenaren van de Gemeente bij aanwezig zijn, krijgen bewoners een eigen stem.


Het WOP Oostgaarde vervult drie functies:

  • Beheer van het wijkleefbaarheidsbudget
  • Organiseren van diverse activiteiten
  • Geeft gevraagd en ongevraagd gekwalificeerd advies

 

Iedere Capelse wijk heeft een eigen wijkcontactfunctionaris die de schakel vormt tussen het WOP en de gemeentelijke instanties.
Ook heeft elke Capelse wijk een eigen wijkwethouder die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft.
Naast de wijkcontactfunctionaris en de wijkwethouder speelt ook de wijkagent een rol in elke wijk. De wijkagent werkt vanuit een wijkteam en is het vaste aanspreekpunt voor vragen of problemen van inwoners van deze wijk.

Voorafgaand aan elke WOP-vergadering hebben de wijkwethouder, de wijkcontactfunctionaris en de wijkagent spreekuur.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webdesign Peter Schute