WIJK OVERLEG PLATFORM OOSTGAARDE

 

Ondersteuning/budget WOP Oostgaarde

 

Het WOP Oostgaarde stimuleert bewoners om met elkaar kennis te maken en contact met elkaar te houden. Dat kan door bijvoorbeeld een straatspeeldag te organiseren of samen de buurt te verbeteren. Een aanvraag daarvoor kan bij het bestuur worden gedaan door een aanvraagformulier in te vullen; dat kan via het aanvraagformulier op deze site, maar u kunt het formulier hier ook downloaden.

Geef op het aanvraagformulier aan wanneer de activiteit moet plaatsvinden en omschrijf wat er gaat gebeuren. Vermeld welke bewoners zeker meedoen en ook het aantal te verwachten deelnemers. Het WOP wil graag weten wat de deelnemers zelf gaan doen in het kader van jeugd, ouderen of een ander sociaal cohesieproject.

Wanneer de eigen inbreng van bewoners onvoldoende is aangegeven kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Het geld dat een activiteit kost kunt u opvoeren onder gevraagde bijdrage. De kans dat uw idee wordt uitgevoerd is groter naarmate er meer bewoners aan mee doen en de eigen inbreng groter is. Het bestuur van het WOP bepaalt of de gevraagde bijdrage binnen de doelstelling en de capaciteit van het budget valt en of de bijdrage kan worden toegekend.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webdesign Peter Schute